Mustafa Ali KAHRAMAN
tr | fa | en | ch
Kaklık, İzmir Hafız Mektebi, 1937, Osmanlıca
"Muhterem efendim, Selam. Tabiidir geçen gün Ali beg ile mehadûmum Ömer Çoban Aracık için tarafınıza vürûdunda İzmir'de Hâfız mektebi açıldı demişsiniz. Mektubum vardığında heman cevab vermeniz ve hem de tavsiye tahrir etmenizi rica ederim. Ol-tarafda Hilmi bege selam ederim. Tebliğ edesiniz. Baki hürmetleri takdim ederim efendim. 4.7.(1)937 Kaklık İmamı: Ramazan (imza)"